👈 فروشندگان پوشاک

🔹 قسمت سوم

۳ – سود کم فروش بیشتر تنها یک شعار نیست!

این سخن را زیاد شنیده اید: سود کمتر، فروش بیشتر، ولی آیا روی آن تأمل کافی داشته اید؟

▫️خیلی از فروشندگان سود ۱۵۰درصد را سود کم می‌دانند و هزینه ها را بهانه می‌کنند سخنشان اینست که کمتر از این سود برایمان به صرفه نیست.

▫️البته در بعضی مواقع حق دارند، چون تامین اجاره بها و هزینه‌های جانبی امری مشکل است.

▫️اما بررسی‌ها نشان داده است که اکثر این فروشگاهها به جایی نرسیده و یا با شکست مواجه شدند یا اینکه پیشرفتی در کارشان حاصل نشده است.

▫️اما یک سود مناسب چگونه است؟ با مخارج چه باید کرد؟ زمانی به پاسخ این سوالات خواهید رسید که این راه را مورد آزمایش قرار دهید، کمی زمان می‌برد ولی نتیجه ی آن حتمی است.

ادامه دارد…