👈 فروشندگان پوشاک

🔹 قسمت چهارم

۴ – کیفیت را فدای رقابت نکنید! (جنس خوب روی زمین نمی‌ماند.)

تقریبا همگی با این جمله معروف آشنا هستیم: (جنس خوب روی زمین نمی‌ماند.) به جرأت می‌توان گفت که از جمله های ناب در این کار است.

🔹 این مثلی است که از قدیم تا به امروز کاربرد داشته و اگر کسی به آن جامع عمل بپوشاند خواهد دید که در رکود بازار نیز می‌تواند کاسبی مناسبی داشته باشد.

🔹 کیفیت می‌تواند ضامنی برای یک فروشگاه و یک راه تبلیغ برای آن باشد.

🔹 درست است که رقابت امری مهم برای یک فروشگاه است ولی کیفیت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

🔹 مرغوبیت یک لباس، باعث می‌شود که نام فروشگاه بر سر زبان ها بیافتد و موقعیت مناسبی را برای فروشنده ایجاد نماید.

ادامه دارد…